Stoppa beroendereklamen!

Stoppa beroendereklamen!

Reklam fungerar, det är därför företag investerar så mycket i den. Det går att tjäna mycket pengar på beroenden, och det är därför de marknadsförs så hårt i media.


Alkohol är, som socialt accepterad och väl spridd drog, särskilt farlig eftersom den är så lätt tillgänglig. Missbruket av alkohol och andra droger kostar det svenska samhället minst 50 miljarder varje år. 


Alkoholen är den mylla som andra sociala problem växer i. Ju tidigare en ung människa dricker alkohol, desto högre är risken att utveckla beroende. En ung människa som dricker löper också högre risk för problemspelande eller annat drogmissbruk.


Detta är den baksida som beroendeindustrin ursäktar med den lilla texten om "ansvarsfull drickande".


Lagen förbjuder alkoholreklam riktad till någon under 25, men trots det utsätts en ung människa för alkoholreklam 13.000 gånger per år.

Mediekonsumenten kan inte undgå den - reklamen för beroendeframkallande substanser och medel.


Den öppna reklamen sköljer över oss och finns överallt: I TV, tidningar, utomhus och på sociala medier. En vanlig reklampaus på TV kan innehålla fyra reklamfilmer för spel och lika många för vin.


Men, det finns också en stor mängd dold reklam. Produktplaceringar i serier och hos influencers till exempel.


En del av produkterna är helt lagliga, och kan marknadsföras ohämmat. Regler säger att de inte får marknadsföras till unga konsumenter, men det hjälper inte. 


Men, så finns de olagliga substanserna, bland annat cannabis. Eftersom reklamen inte kan ske öppet inriktar sig industrin på att sprida en romantisk bild av drogbruk genom TV-serier, filmer och sociala medier.

Ungas välmående MÅSTE få gå före beroendeindustrins miljardvinster.


Stoppa beroendereklamen nu!


Copyright © All Rights Reserved

Sveriges BlåBandsförbund

Dag Hammarskölds väg 14

115 27 Stockholm