Den dolda narkotikareklamen

Stoppa den dolda narkotikareklamen!

Starka ekonomiska intressen

 

Beroenden är lönsamt för den som säljer. Omedelbart efter legaliseringen av Cannabis i Kanada började övrig legal beroendeindustri investera stora summor i företag som tillverkade cannabisprodukter. Pengar som tjänats på alkohol och spel pumpas nu in i den industri som på legal väg snärjer i ytterligare beroenden. 

 

I andra änden, när någon fastnat i missbruk och beroende, är kostnaden skyhög. Den egna hälsan, såväl den fysiska som psykiska,  påverkas, relationer förstörs och försörjning försvåras. Alla som röker cannabis blir inte missbrukare, men lärdomen från alkoholen är att legala droger alltid har en mycket mörk baksida.

 

Redan idag växer 320.000 barn upp i hem med destruktiv alkoholkonsumtion. Beroendeindustrins vinstintresse driver på för att till den siffran addera ytterligare hundratusentals barn.

Alkoholen och Narkotikan


Alkohol är den mylla där beroende och andra sociala problem växer. VI ser en allt tydligare trend där alkoholkonsumtionen sjunker, framför allt bland unga. Men samtidigt ser vi hur narkotikaanvändningen inte minskar, och att attityderna till narkotika förändras bland unga. 


Sambandet mellan alkohol och andra droger är tydligt. Det är bland de unga som, trots den positiva trenden, ändå dricker alkohol som narkotikaanvändningen också finns. Det är också så att ju mer en ung människa dricker - desto större är risken att denne också provar narkotika.


Ju tidigare en ung människa provar narkotika, desto större är risken att hamna i ett långvarigt och problematiskt beroende. 

Stort stöd för en restriktiv narkotikapolitik.


Narkotika är olagligt i Sverige och kan därför inte marknadsföras som andra beroendemedel. Sverige har en restriktiv narkotikapolitik med stort stöd bland allmänheten, förslag om att legalisera till exempel Cannabis förs regelbundet fram, men vinner ingen mark här. 


Det ska vi vara tacksamma för. Cannabis är en beroendeframkallande drog med djupt skadlig verkan. Den påverkar minne och inlärningsförmåga, ger bestående hjärnskador och kan påverka den psykiska hälsan. Starka samband finns mellan cannabisanvändning och såväl depression som förvärvad schizofreni.


Myten är att cannabis gör brukaren lugn och oföretagsam, men exemplen är många på cannabisanvändare som i ruset begår våldsbrott. Bland annat var förövaren av terrordådet på Drottninggatan storkonsument av Cannabis vid tiden för dådet.

Narkotikapropaganda i serier och filmer


Narkotika kan inte marknadsföras öppet, men det hindrar inte beroendeindustrin från att investera i att öka efterfrågan på sin produkt. I brist på öppna kanaler marknadsförs istället narkotika dolt, genom produktplacering i filmer och serier.


En enkel sökning på ordet "Cannabis" på någon av de stora streamingsajterna genererar hundratals träffar. Ofta är det filmer och serier som förmedlar en romantiserad och helt avproblematiserad bild av narkotikaanvändning. Cannabisrökaren framställs som en rolig prick, en glad snubbe som kanske är lite korkad, men det förstärker bara det roliga. De karaktärer som uttrycker kritik framställs istället som tråkiga, instängda och moralistiska. Baksidorna med narkotikaanvändning syns i princip aldrig. 


Syftet med produktplaceringarna är tydligt. Narkotikabruk skall genom populärkulturen avdramatiseras och normaliseras. 

Narkotika är inte vilken vara som helst.


Stoppa beroendereklamen!

Copyright © All Rights Reserved

Sveriges BlåBandsförbund

Dag Hammarskölds väg 14

115 27 Stockholm